Pedir prestamo non

se non tes nómina, pero todos os meses tes ingresos recorrentes de máis de 600 €, aplicaránseche as mesmas condicións que se tiveses nómina.

aínda non tes carné, ou o tes desde o 14 de outubro de 2014 en adiante, diríxete a unha das.

se non os tes nin os queres contratar, clica na cela que hai diante de cada un para desmarcalos, e farémosche un novo cálculo sen eles.

a comisión de apertura se optas polo empréstito é do 1,50% cun mínimo de 120 €, e a formalización da operación non tería ningún outro custo.

leva conta de que non podes solicitar máis do que custa o que vas financiar.

en caso de que non o sexa, podes recurrir a algún dos programas que atoparás no titorial.

ofrcense os datos de distancias percorridas, tempos e as velocidades en medios alternativos, motorizados (coche, moto, autobs) ou non motorizados (bicicleta, a p), xunto cos obstculos que en diferentes reas da cidade dificultan unha mobilidade mis sustentbel.

con ela o tipo de xuro máximo é do 15% txn (16,20% tae) e ademais esta opción non ten comisións de mantemento nin de emisión.

persoa con dereito a prstamo que non poida realizar o pagamento nestas datas, deber informalo oficina de medio ambiente (bicis@udc.

un seguro de fogar, para ademais protexer a miña casa un seguro de coche, para telo cuberto un seguro de protección de pagamentos, para non fallar nunca se contratas un seguro, aforrarás un 0,75%!

Dinero nos separe

aquelas persoas que tean realizado o pagamento e non poidan acudir a esta convocatoria de entrega, debern informalo previamente no mesmo correo.