Creditos mais baixos

2º cicloa finalidade desta licenciatura é proporcionar uns profundos coñecementos sobre a estrutura, funcións e comportamento do corpo humano en condicións de saúde e enfermidade, ademais de permitir a adquisición dunha práctica e dunha experiencia clínica idóneas para actuar na prevención, diagnóstico e tratamento das enfermidades do ser humano.

- no caso do programa ponte en forma, será necesario ademais realizar as dúas revisións médico-deportivas (inicial e final) incluídas no programa.

apesar dos juros mais altos, o estado português consegue atingir o intervalo pretendido.

caixagest consolidou a liderança, tendo sido a entidade que mais cresceu em valores absolutos.

manhã de ontem trouxe, mais uma vez, um leilão de dívida pública.